נותרו דירות אחרונות בפרויקט היוקרתי שלנו שבתפר בין שכונת שנקר לשיכון ותיקים על קצה פארק הירקון