יואב 34 | רמת גן

על קצה המזלג

35 יח"ד חדשות | 10 קומות | פנטהאוזים ודופלקסי גן יוקרתיות | תכנון כנף פרנס אדריכלים

בפתחו של פארק הירקון

בניין יוקרתי בסמוך לגבעת נפוליאון ופארק הירקון. הבניין נמצא בקצה שכונת החרוזים וצמוד לשיכון ותיקים, שתיים מהשכונות המבוקשות ביותר ברמת גן. קרוב כל כך לבורסה ברמת גן ולצפון הישן של תל אביב. הפרויקט בעבודות גמר ורובן המוחלט של הדירות כבר נמכרו.