פרויקט שטרן, קריית אונופרויקט שטרן | קריית אונו סביוןיואב 34 | רמת גן